Friday, June 8, 2007

Time to move!

De här apupupuna flyttade igår till Röda korset och därifrån vidare till sina nya hem. Och som ni ser på bilden så har vi också huset fullt med lådor. Vi ska flytta!! Äntligen, ett eget hus (är det moraliskt helt förkastligt att anställa en städfirma..?) en egen trädgård, och ett eget arbetsrum (tänk hur mycket garn där ryms in..) Den här bloggen tystnar för en tid och återkommer när nätkontakten igen fungerar. Teik ker!


These bunnies have moved on to their new homes, via the Finnish Red Cross. And as you can see in the picture, we're also moving!! Finally, our own house (is it morally decadent to hire someone to clean it..?) our own garden, and I get my own study (with plenty of room for new yarn..) This blog will go silent for a while, but will return when the computer is back online. Take care everyone!

No comments: